Lịch sử của chiếc đèn pin

Lịch sử của chiếc đèn pin

Khi con người tìm ra cách tạo lửa lần đầu tiên trong lịch sử, nó đã mở đầu cho cuộc tìm kiếm nguồn ánh sáng mới phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất về sau. Ban đầu là chiếc bóng đèn điện dây tóc do Edison khởi sướng rồi sau đó đến chiếc đèn pin thông dụng với bóng đèn dây tóc nhỏ gọn cùng pin sử dụng một lần được sử dụng rộng rãi ngày nay.

Đọc tiếp “Lịch sử của chiếc đèn pin”